สุขคูณสาม

สุขคณสาม

เงื่อนไขพิเศษ สำหรับลูกค้าสมัคร สุขคูณสาม

- ฟรี WiFi by Truemove H 30 ชม./เดือน  
- ฟรี เพิ่มความเร็วอัพโหลด 2 เท่า จาก 512 Kpbs. เป็นสูงสุด 1 Mbps  เฉพาะความเร็ว 10Mbps. เท่านั้น  วันนี้- 30 เม.ย. 57
- ฟรี ค่าแรกเข้า มูลค่า 2,000บาท
- ฟรี ค่าติดตั้งและค่าเดินสาย Coaxial Cable 1 จุด ระยะไม่เกิน 70 เมตร มูลค่า 2,600 บาท
- ฟรี รับสิทธิ์ยืม WiFi Router 4 ports  มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 3,200 บาท

- โทรฟรี โทรศัพท์บ้านยุคใหม่ 100บาท เมื่อสมัครความเร็ว 20 และ 50 Mbps. และ 200 บาท เมื่อสมัครความเร็ว 100 และ 200 Mbps. นาน 12 เดือน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 7,915