ทรูมูฟ ยืมได้นะ

ทรูมูฟ ยืมได้นะ

ทรูมูฟ ยืมได้นะ

ทรูมูฟ เอชใจดี เปิดบริการใหม่สุดปัง
กับบริการ ยืมได้นะ ! เงินไม่พอก็ยืมได้…ทั้งค่าโทร เน็ต และวัน เริ่มยืมกันได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ

  • ค่าบริการครั้งละ 2 บาท ( ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะชำระโดยอัตโนมัติเมื่อเติมเงินครั้งถัดไป
  • ผู้ใช้บริการต้องมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หรือมียอดการใช้งานสะสมตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป
  • กรณียืมโทรและยืมเน็ต ต้องมีวันใช้งานเหลืออย่างน้อย 1 วัน และมีเงินเหลือน้อยกว่า 5 บาท โดยสามารถโทรหรือเล่นเน็ตได้ถึง 23.59น. ของวันที่ใช้บริการยืมได้นะ
  • กรณียืมวัน ต้องมีวันใช้งานเหลือน้อยกว่า 5 วัน และมีเงินเหลือน้อยกว่า 5 บาท

 

900_1975

 

Leave a Reply

eXTReMe Tracker