วิธีเช็คเลขสมาชิก สามารถเช็คได้หลายช่องทางดังนี้

  1. สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ในใบแจ้งค่าบริการ
  2. ตรวจสอบใน App True iservice
  3. ดูที่หลังกล่อง Router

Leave a Reply