Truepoint แลกซื้ออุปกรณ์เพิ่มสัญญาณ WiFi


สำหรับลูกค้าที่ต้องการขยายสัญญาณ WiFi  ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น  เช่น บ้านที่มีหลายชั้น  หลายห้อง  หรือ ขยายออกไปนอกพื้นที่บ้าน  ท่านสามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย   พิเศษวันนี้สำหรับสมาชิก TruePoint  สามารถใช้ 400 point  มาแลกซื้ออุปกรณ์เพิ่มสัญญาณ WiFi ได้เพียง 990 บาท  จากราคาพิเศษ  1,390 (ปกติ 3,290 บาท )   และซื้อได้ที่ TrueShop ทุกสาขา

แลกซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มสัญญญาณ WiFi เพียง 990 บาท

About admin

Check Also

ประโยชน์ดี ๆ และความคุ้มค่า ที่คุณอาจไม่เคยรู้ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบ้าน

ประโยชน์ดี ๆ และความคุ้มค่า ที่คุณอาจไม่เคยรู้ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบ้าน

eXTReMe Tracker